Hälsa

Puli är en sund hund och rasen drabbas för närvarande inte av några kända rassjukdomar. Ett och annat höftledsfel kan dyka upp, men en puli är en lätt hund och brukar inte ha några större besvär av detta.

Den är en mycket frisk ras, som i genomsnitt blir tolv till femton år gammal.

Degenerativ myelopati är en neurologisk sjukdom som drabbar ryggmärgen och ger upphov till neurologiska symptom som svårighet att samordna rörelser i bakbenen, svaghet i bakbenen och känselbortfall. Symptomen är tilltagande men inte förknippade med smärta.

De flesta hundar som utvecklar sjukdomen är äldre än 8 år.

För närvarande finns det ingen behandling eller botemedel. Den kliniska diagnosen ställs genom att veterinären gör undersökningar för att utesluta andra orsaker till symptomen. Genom ett enkelt s.k. swab test och genomtänkt avel baserad på dessa resultat kan vi på ett relativt enkelt vis förhindra att sjukdomsanlagen förs vidare till kommande generationer.

Om du har testat din hund så sänd gärna in en kopia av resultatet till avelsrådet. 

Vi ska försöka göra en ny lista om intresse finns då underlaget för den förra inte har sparats. Listan kommer då att finnas tillgänglig här på hemsidan.


avelsrad@svkfur.se