Kontakt

Svk FURs Styrelse

ORDFÖRANDE 


Eva Brauer e.brauer@svkfur.com

KASSÖR


Gitte Hellström g.hellstrom@svkfur.com

tel: 0708-15 03 32


SEKRETERARE


Peter Björklund  p.bjorklund@svkfur.com

tel: 0706-47 20 11


VICE ORDFÖRANDE


Malin Karlsson m.karlsson@svkfur.com

tel: 0762-712605

SUPPLEANT


Susanne Hjelm s.hjelm@svkfur.comSUPPLEANT


Monica Kindbro m.kindbro@svkfur.com

REVISORER

REVISORSUPPLEANTER

Sven Åfeldt tel: 0708-141 550

Mail sven@afeldt.st


Eva Honkamäki  tel: 076-6781368

Thomas Ohlsson tel:  070-3103741

Mia Andersson  tel : 073-9819995
VALBEREDNING

Samtliga kan nås via valberedning@svkfur.com


Ros-Marie Karlsson  Kommondor

Eva Brauer  Mudi

Peter Björklund  Puli (sammankallande)


Lena Johansson (sammankallande)

Carina Karlsson  1 år

Maud Magnusson 2 år
VALLNINGSGRUPP

Samtliga nås via vallningsgruppen@svkfur.com


Lotta Arne

Eva Brauer

Carina Karlsson

Yvonne LövgrenUTSTÄLLNINGSANSVARIG


styrelsen@svkfur.com
TÄVLINGSSEKTION


För innehållet på webbsidorna ansvarar Styrelsen