Kontakt

Svk FUR Styrelse

ORDFÖRANDE


KASSÖR

Eva Brauer e.brauer@svkfur.com

070-326 42 62


Gitte Hellström g.hellstrom@svkfur.com

tel: 0708-15 03 32


SEKRETERARE


SUPPLEANT

VICE ORDFÖRANDE


SUPPLEANT


Lynn Engstrand l.engstrand@svkfur.com

SUPPLEANT

Peter Björklund p.bjorklund@svkfur.com

tel: 0706-47 20 11


Lena Johansson l.johansson@svkfur.com
REVISORER


REVISORSUPPLEANTER

Sven Åfeldt tel: 0708-141 550 

Mail  sven.afeldt@gmail.com


Thomas Ohlsson tel: 070-3103741


Mia Andersson tel : 073-9819995


Eva Honkamäki tel: 076-6781368AVELSKOMMITTÉ


VALBEREDNING


Samtliga kan nås via valberedning@svkfur.com

Ros-Marie Karlsson  Kommondor

Eva Brauer  Mudi

Peter Björklund  Puli (sammankallande)Carina Karlsson  (sammankallande)

Ewa Granat

Elisabeth Palmcrantz

VALLNINGSGRUPP


Samtliga nås via vallningsgruppen@svkfur.comLotta Arne

Eva Brauer

Carina Karlsson

Yvonne Lövgren
UTSTÄLLNINGSANSVARIG
TÄVLINGSSEKTION
WEBBMASTER Susanne Hjelm För innehållet på hemsidan ansvarar styrelsen