Avelsråd

Avelsråd för Pumi


VakantSamtliga avelsråd i SvkFUR nås via mail

avelskommitte@svkfur.com

Sammankallande för avelskommittén är Peter Björklund